Strategier for å hjelpe deg med online blackjack

Hvert pengespill har en husfordel, som er hvor mye oddsen er stablet til fordel for dem. Hvis du er oppmerksom på visse faktorer, kan du imidlertid redusere den kanten systematisk, slik at du får større mulighet til å vinne. Den første regelen er selvfølgelig at den traff med ni eller færre. Etter dette bør du alltid doble ned med en 10 eller en 11, med mindre forhandleren også viser en ti eller et ess. Hvis du holder mellom 12 og 16 er det litt vanskeligere, men du vil slå hvis forhandleren har en syv eller høyere. Hvis du har 17 eller mer, bør du stå uavhengig av hva forhandleren har.

Hvis du leker med myke hender, blir ting litt annerledes. Hva er en myk hånd? Når du kan bruke et ess som elleve i stedet for et, er det det som skjer. En myk seksten, for eksempel, ville være et ess og et seks. Hvis du har et ess og din høye verdi er mellom 13 og 18, dobler du ned hvis dealeren har en fem eller en seks. Hvis du har sytten eller mindre, bør du alltid slå med et ess, og atten kan bli rammet hvis forhandleren har seks eller flere. Du bør stå når du har mer enn sytten så lenge forhandleren ikke har et høyt kort. I tillegg til disse reglene for å spille myke hender, trenger par også spesiell oppmerksomhet.

Noen par vil du alltid dele, for eksempel ess og åtter, mens noen par du aldri vil dele, for eksempel tiere, firer og femmere. Dette er noen grunnleggende retningslinjer som kan bidra til å øke oddsen din for å vinne hver hånd. Du må også huske på at for å forbedre opplevelsen din, bør du lete etter et spill der du kan spille uten avbrudd og spillet beveger seg raskt og enkelt. Spill aldri når det er en åpenbar beruset person ved bordet Artikler om forretningsforvaltning, siden det kan kaste deg ut av spillet ditt, og det kan være lurt å unngå langsomme spillere som hindrer handlingen. Du bør ikke akseptere forhandlerens tilbud på forsikring, med mindre du har talt kort og vet de eksakte oddsen for en situasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *